img_blank
fasade

Om Oss

Tind advokater er et advokatfellesskap som består av to advokater med kontorer i Lille Markevei 18, 3 etasje. Vi driver alminnelig advokatpraksis og har bred prosedyreerfaring fra de fleste saksområder. Vi arbeider med juridisk rådgivning, konfliktløsning og sakførsel for domstolene.

Tind advokater har som målsetting å tilby advokattjenester på et høyt faglig og etisk nivå. Vi tilstreber høy grad av tilgjengelighet, og vi opptrer profesjonelt og ivaretakende overfor den enkelte klient. Tind advokater bistår både private, offentlige og næringslivsklienter. Vi legger vekt på kontinuerlig faglig utvikling og oppdatering og advokatene deltar jevnlig på kurs innenfor sine fagelt.